Type text here

Økonomisk rådgiver

Vi kan bistå din virksomhet innen økonomistyring og strategi, og kartlegge din bedrifts forbedringspotensiale.

Vi vil gjerne ha deg som kunde dersom...

  • Du ønsker avlastning på regnskap, analyse og økonomistyring i en hektisk hverdag
  • Du har ryddig drift
  • Du er levende opptatt av å forbedre dine forretningsprosesser
  • Du trenger hjelp til å forenkle daglig drift


Lei oss inn som økonomiansvarlig og rådgiver


Om du trenger en pålitelig og kompetent økonomiansvarlig, som kan forbedre din økonomistyring og forretningsprosesser, er Account IT en trygg samarbeidspartner.


Vi bistår bedriftsledere med styring og lønnsomhet


Vi møter til stadighet bedriftsledere som mangler tid og gode løsninger for å forbedre forretningsprosessene. Dette kan ramme bedriftens lønnsomhet, og den økonomiske styringen. Ved å sette bort denne delen til oss i Account IT, får du bedre styring og tid til dine kjerneoppgaver.


Vil du forbedre lønnsomheten?


Vi i Account IT kan gå inn i deres bedrift og se «bak tallene». Her avdekker vi ofte skjult potensiale og verdier, som kan være med på å styre din bedrift i riktig retning.

Account IT kommer med forslag til forbedringsområder og gjennom godt samarbeid setter vi mål og sørger for å oppnå dem.


Kontakt Account IT i dag dersom du ønsker en økonomisk rådgiver til din ledelse eller styre. Våre råd og tjenester er til å stole på - og gir resultater.

  • Du ønsker avlastning på regnskap, analyse og økonomistyring i en hektisk hverdag
  • Du har ryddig drift
  • Du er levende opptatt av å forbedre dine forretningsprosesser
  • Du trenger hjelp til å forenkle daglig drift