Vi forbedrer forretningsprosesser og resultater

Vi kan bistå ledelse, styret og andre ledd i organisasjonen med økonomisk rådgivning og økonomistyring.

Vi går inn og ser «bak tallene» for å avdekke skjulte verdier, forbedringspotensiale og fremtidige satsningsområder. Mål setter vi sammen, og vi jobber på lag for å oppnå dem.


Oppfyller din bedrift disse kravene?


  • Du ønsker avlastning på regnskap, analyse og økonomistyring i en hektisk hverdag
  • Du har ryddig drift
  • Du er levende opptatt av å forbedre dine forretningsprosesser
  • Du trenger hjelp til å forenkle daglig drift


Om du kjenner deg igjen, ta gjerne kontakt med Account IT, våre råd og tjenester hjelper.


Faglig rådgivning til dine ansatte


Vi kan fungere som faglig rådgivere for de i bedriften som jobber med regnskap. Dette gir en trygghet til bedriftens ansatte som vil oppleve en positiv faglig utvikling gjennom vårt samarbeid.


Vi kan også bistå dere med å bygge opp en egen økonomi- og regnskapsavdeling, og komme med forslag til effektive rutiner og gode prosesser.


Fra bærepose til børs


Account IT har over 16 års erfaring, og vi har vokst med mange av kundene våre. Mange av kundene våre startet med bilag i bæreposer, og i dag er de vokst til mellomstore børsnoterte selskaper.


Vi har fulgt de fra de var mindre bedrifter, og har med tiden bistått med å opprette egne økonomiavdelinger i stadig voksende bedrifter.

I takt med at bedriften har blitt større, har også våre tjenester endret seg. Fra å utføre tradisjonelt regnskap har vi gått over i en rådgivende rolle og bistått i veksten.


Kontakt Account IT i dag, dersom du ønsker en pålitelig økonomisjef, som kan bistå din bedrift i å forbedre forretningsprosesser og resultater.

  • Du ønsker avlastning på regnskap, analyse og økonomistyring i en hektisk hverdag
  • Du har ryddig drift
  • Du er levende opptatt av å forbedre dine forretningsprosesser
  • Du trenger hjelp til å forenkle daglig drift